Informace o jednání 16.12.2020

Zastupitelstva města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Zastupitelstvo města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 16. prosince 2020 v 16:00 (před 5 měsíci)
Ukončení jednání 16. prosince 2020 v 23:50
Místo jednání Sál Romantica, lázeňského resortu Strom Života
Adresa jednání
Lázeňská 531, Lázně Bělohrad, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Označení ZM-16/2020

Program jednání


 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva z jednání finančního výboru
 5. Zpráva z jednání rady města
 6. Prodej bytových jednotek Harantova čp.26, Lázně Bělohrad
 7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Devecia, z.s.
 8. Uplatnění předkupního práva na st.p.č. 102/2 k.ú. Lázně Bělohrad
 9. Rozpočtové opatření č. 14/2020
 10. Rozpočtové opatření č. 15/2020
 11. Pověření rady města k provedení rozpočtových opatření
 12. Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2021
 13. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025
 14. Mimořádná odměna starostovi
 15. Mimořádná odměna místostarostovi
 16. Strategický rozvojový dokument
 17. Termíny zasedání ZM v roce 2021
 18. Diskuze
 19. Závěr

Přílohy zápisu

 1. Příloha usnesení k bodu 3. Zpráva kontrolního výboru
 2. Příloha usnesení k bodu 4. Zpráva z jednání finančního…
 3. Příloha usnesení k bodu 10. Rozpočtové opatření č. 15/2020
 4. Příloha usnesení k bodu 12. Rozpočet města Lázně Bělohrad…
 5. Příloha usnesení k bodu 16. Strategický rozvojový dokument
 6. Příloha usnesení k bodu 17. Termíny zasedání ZM v roce…

Místo jednání