Informace o jednání 14.4.2021

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 14. dubna 2021 v 15:00 (před měsícem)
Ukončení jednání 14. dubna 2021 v 18:50
Místo jednání Hasičská zbrojnice, Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Barákova 419, Lázně Bělohrad
Označení RM-48/2021

Program jednání


 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání rady města
 3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Lázně Bělohrad
 4. Dotace z rozpočtu města - Spokojený domov, o.p.s.
 5. Finanční dar - Linka bezpečí, z.s.
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2021
 7. Ukončení nájemní smlouvy byt č. 3, Třetí strana 58, Lázně Bělohrad
 8. Prodej pozemků na výstavbu garáží - lokalita "U trati" Lázně Bělohrad
 9. Výpůjčka části pozemku p.č. 112/5 k.ú. PNV, Lázně Bělohrad
 10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, Malé náměstí 105
 11. Přechod nájmu bytu č.3, T. G. Masaryka 373, Lázně Bělohrad
 12. Ukončení nájemní smlouvy byt č. 10, Prostřední Nová Ves 2/2, Lázně Bělohrad
 13. Dodatek č. 1 K SOD č. 34/2021 na akci "Hřiště Jiráskovo nábřeží".
 14. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 15. Přístupová cesta p.p.č. 616/6 v k.ú. Lázně Bělohrad
 16. Dodatek pachtovní smlouvy č. 1/2020
 17. Umístění reklamy na oplocení u č. p. 20 - Lázně Bělohrad
 18. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2026
 19. Kupní smlouva na bytovou jednotku 26/14, Harantova 26, Lázně Bělohrad
 20. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6, Malé náměstí 105
 21. Konkursní komise - ředitel/ředitelka ZŠ

Přílohy zápisu

 1. Příloha usnesení k bodu 3. Zpráva o uplatňování Územního…
 2. Příloha usnesení k bodu 6. Rozpočtové opatření č. 3/2021

Místo jednání