Informace o jednání 5.5.2021

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 5. května 2021 v 15:00 (před 13 dny)
Ukončení jednání 5. května 2021 v 18:15
Místo jednání Městský úřad Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Označení RM-49/2021

Program jednání


 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání rady města
 3. Snížení nájmu nebytových prostor - areál U Lva
 4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 34/5 k.ú. Hřídelec
 5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 296/11 a 296/19 k.ú. Lány
 6. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 752/1 k.ú. Brtev
 7. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 135 k.ú. Brtev
 8. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 261/4 k.ú. Horní Nová Ves
 9. Lesy ČR, s.p. - smlouva o nájmu pozemku parc. č. 908 v kat. území Choteč u Lázní Bělohrad
 10. Směrnice ke zřizování věcných břemen - služebností na pozemcích a stavbách ve správním území města Lázně Bělohrad.
 11. Venkovní posezení - Shooters bar
 12. Oprava bytu č. 6 a poskytnutí prostoru po dobu opravy v objektu č. p. 58, Třetí strana, Lázně Bělohrad.
 13. Inventarizační zpráva za rok 2020 a Příloha k inventarizační zprávě za rok 2020

Přílohy zápisu

 1. Přílohy usnesení k bodu 13. Inventarizační zpráva za rok…

Místo jednání