Informace o jednání 17.2.2021

Zastupitelstva města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Zastupitelstvo města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 17. února 2021 v 17:00 (před 3 měsíci)
Ukončení jednání 18. února 2021 v 21:00
Místo jednání Základní škola K. V. Raise
Adresa jednání
Komenského 95, Lázně Bělohrad
Označení ZM-17/2021

Program jednání


 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Zpráva z jednání rady města
 6. Správa železnic - nabídka k odkoupení pozemků v k. ú. Horní Nová Ves
 7. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM
 8. Smlouva a postoupení smlouvy a udělení souhlasu se zcizením a potvrzení o budoucím zrušení zákazu zcizení a zatížení - Devecia
 9. Prodej části p.p.č. 98/3 v k.ú. Lázně Bělohrad
 10. Nová sídlo MěU a úprava části náměstí
 11. Rozpočtové opatření č. 16/2020
 12. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
 14. Dotace z rozpočtu města - Dechová hudba Javorka
 15. Zpráva o investičních akcích v roce 2020
 16. Kanalizace obce Brtev - zpráva o aktuálním stavu
 17. Diskuze
 18. Závěr

Přílohy zápisu

 1. Přílohy usnesení k bodu 3. Zpráva kontrolního výboru
 2. Příloha usnesení k bodu 4. Zpráva finančního výboru
 3. Příloha usnesení k bodu 11. Nová sídlo MěU a úprava části…
 4. Příloha usnesení k bodu 13. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 5. Příloha usnesení k bodu 14. Obecně závazná vyhláška č. 1…

Místo jednání