Informace o jednání 21.4.2021

Zastupitelstva města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Zastupitelstvo města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 21. dubna 2021 v 17:00 (před 27 dny)
Ukončení jednání 21. dubna 2021 v 19:45
Místo jednání Základní škola K. V. Raise
Adresa jednání
Komenského 95, Lázně Bělohrad
Označení ZM-18/2021

Program jednání


 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva kontrolního výboru
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Zpráva z jednání rady města
 6. Prodej části p.p.č. 616/3 v k.ú. Lázně Bělohrad
 7. Záměr prodeje pozemku p.č. 1263/3 v k.ú. HNV
 8. Prodej pozemků na výstavbu garáží - lokalita "U trati"
 9. Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 26/14, Harantova 26
 10. Přístupová cesta - p.p.č. 616/6 v k.ú. Lázně Bělohrad
 11. Střednědobý výhled rozpočtu
 12. Rozpočtové opatření č. 2/2021 a rozpočtové opatření 3/2021
 13. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 14. Zpráva o uplatňování územního plánu Lázně Bělohrad
 15. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.
 16. Audiovizuální záznam z jednání ZM
 17. Diskuze
 18. Závěr

Přílohy zápisu

 1. Přílohy usnesení k bodu 3. Zpráva kontrolního výboru
 2. Příloha usnesení k bodu 4. Zpráva finančního výboru
 3. Příloha usnesení k bodu 11. Střednědobý výhled rozpočtu
 4. Příloha usnesení k bodu 13. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 5. Příloha usnesení k bodu 14. Zpráva o uplatňování územního…

Místo jednání