Informace o jednání 31.10.2023

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 31. října 2023 v 7:30 (před 29 dny)
Ukončení jednání 31. října 2023 v 11:30
Místo jednání Městský úřad Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Označení RM-24/2023

Program jednání


 1. Schválení programu
 2. Finanční dar - fyzická osoba
 3. Finanční dar - fyzická osoba
 4. Dotace z rozpočtu města - fyzická osoba
 5. Dotace z rozpočtu města - Český svaz včelařů, z.s.
 6. Finanční dar - Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
 7. Finanční dar - Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
 8. Zápis z jednání komise lázeňské, kulturní a cestovního ruchu (KLKCR) č. 5
 9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 13. Rozpočtové opatření č. 15/2023
 14. Nákup multifunkčního repasovaného stroje Belos a sekací hlavy
 15. Ukončení nájemní smlouvy byt č. 4 - Kotykova alej 143, Lázně Bělohrad
 16. Výsledek výběrového řízení - Komunikace a most - Byšičky
 17. Nové smlouvy o nájmu bytu a stanovení nájemného o míru inflace
 18. Jmenování vedoucí ekonomického odboru

Přílohy zápisu

 1. Příloha usnesení k bodu 13. Rozpočtové opatření č. 15/2023
 2. Přílohy usnesení k bodu 17. Nové smlouvy o nájmu bytu a…

Místo jednání