Informace o jednání 16.11.2023

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 16. listopadu 2023 v 12:00 (před 12 dny)
Ukončení jednání 16. listopadu 2023 v 15:30
Místo jednání Městský úřad Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Označení RM-25/2023

Program jednání


 1. Schválení programu
 2. Nové smlouvy o nájmu bytu pro nájemníky na adrese: Malé náměstí 105, Lázně Bělohrad
 3. Nové smlouvy o nájmu bytu pro nájemníky na adrese: Prostřední Nová Ves 2, Lázně Bělohrad
 4. Nové smlouvy o nájmu bytu pro nájemníky na adrese: Horní Nová Ves 24 a 112
 5. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 - Kotykova alej 145, Lázně Bělohrad
 6. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 - Horní Nová Ves 24, Lázně Bělohrad
 7. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 - Malé náměstí 105, Lázně Bělohrad
 8. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4 - Malé náměstí 105, Lázně Bělohrad
 9. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 - Malé náměstí 105, Lázně Bělohrad
 10. Povolení výkonu vedlejší výdělečné činnosti
 11. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 - Malé náměstí 105, Lázně Bělohrad
 12. Vyhrazená parkovací stání
 13. Výpůjčka nebytového prostoru č. 35/4 - náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad
 14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce – TJ Lázně Bělohrad
 15. Odměna ředitelce MŠ 2. pololetí 2023
 16. Odměna ředitelce ZŠ 2. pololetí 2023
 17. Návrh na navýšení rozpočtu v roce 2024 - Spokojený domov, o. p. s.
 18. Zvýšení úhrad za poskytované úkony pečovatelské služby
 19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Stavební úpravy bytu č. 6 v č. p. 427, Lázeňská"
 20. Finanční dar - fyzická osoba
 21. Finanční dar - fyzická osoba
 22. Rozpočtové opatření č. 16/2023

Přílohy zápisu

 1. Příloha usnesení k bodu 3. Nové smlouvy o nájmu bytu pro…
 2. Přílohy usnesení k bodu 4. Nové smlouvy o nájmu bytu pro…
 3. Příloha usnesení k bodu 15. Odměna ředitelce MŠ 2.…
 4. Příloha usnesení k bodu 16. Odměna ředitelce ZŠ 2.…
 5. Příloha usnesení k bodu 22. Rozpočtové opatření č. 16/2023

Místo jednání