Jednání a zápisy

orgánů města Lázní Bělohradu

Finanční výbor

Finanční výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Více zde »

Komise lázeňská, kulturní a cestovního ruchu

Komise lázeňské, kulturní a cestovního ruchu je poradním orgánem Rady města Lázně Bělohrad.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, který kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Rada

Rada města je výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu města.

Více zde »

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města je základní orgán města, který ho samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány města jsou od zastupitelstva odvozeny. Zastupitelstvo města především odpovídá za dodržování plánu rozvoje města a za hospodaření s městským majetkem.

Více zde »