Informace o jednání 3.3.2021

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 3. března 2021 v 15:00 (před 3 měsíci)
Ukončení jednání 3. března 2021 v 19:30
Místo jednání Městský úřad Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Označení RM-46/2021

Program jednání


 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání rady města
 3. Dotace z rozpočtu města - Život bez bariér
 4. Dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Lány
 5. Dotace z rozpočtu města - Farní charita Dvůr Králové nad Labem
 6. Dotace z rozpočtu města - Klub seniorů
 7. Dotace z rozpočtu města - Český zahrádkářský svaz
 8. Dotace z rozpočtu města - Dechová hudba Javorka
 9. Dotace z rozpočtu města - Unie sportu Jičínska, z.s.
 10. Valná hromada Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.
 11. Zápisy v kronice obce Brtev
 12. Odpadového hospodářství - hodnocení, přehled 2020
 13. Dohoda o výběru poplatků a předání dokladů - poplatek za ukládání odpadu na skládku
 14. Prodej části p.p. č. 616/3 k.ú. Lázně Bělohrad
 15. Záměr prodeje pozemků na výstavbu garáží "U trati"
 16. Ukončení nájemní smlouvy byt č. 4, T. G. Masaryka 373, Lázně Bělohrad
 17. Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku p.č. 112/5 v k.ú. Prostřední Nová Ves, obec Lázně Bělohrad
 18. Dodatek č. 1 k SOD na akci "Oprava bytu č. 10 v domě s pečovatelskou službou
 19. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 20. Koncepce veřejného osvětlení města Lázně Bělohrad
 21. Znak města součástí nového znaku Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lázně Bělohrad (JSDH)
 22. Pronájem bytu č.3, Brtev 78, Lázně Bělohrad
 23. Pronájem bytu č.2, Brtev 78, Lázně Bělohrad
 24. Výsledek hospodaření a plán účetních odpisů ZŠ

Přílohy zápisu

 1. Příloha usnesení k bodu 13. Dohoda o výběru poplatků a…
  • Dohoda poplatky Obec x SKS včetně příloh

   Elektronický obraz není k dispozici

 2. Příloha usnesení k bodu 19. Rozpočtové opatření č. 2/2021

Místo jednání