Informace o jednání 13.9.2023

Zastupitelstva města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Zastupitelstvo města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 13. září 2023 v 17:00 (před 3 měsíci)
Ukončení jednání 13. září 2023 v 21:40
Místo jednání Společenský sál, MěÚ
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 635, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko
Označení ZM-7/2023

Program jednání


 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Jednací řád Zastupitelstva města Lázně Bělohrad
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Zpráva finančního výboru
 6. Zpráva z jednání rady města
 7. Odkoupení vlastnického podílu ve výši 1/11 pozemku p. č. 246/1 v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
 8. Souhlas s podmínkami převodu pozemku p. č. 1574/26 (část pozemku p. č. 1574/24) v k.ú. Horní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad
 9. Prodej pozemku p. č. 185 v katastrálním území a obci Lázně Bělohrad
 10. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 331/2 v k. ú. HNV a obci Lázně Bělohrad
 11. Dotace z rozpočtu města - Myslivecký spolek Lázně Bělohrad
 12. Dotace z rozpočtu města - Junák - český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s.
 13. Rozpočtová opatření č. 11/2023, č. 12/2023 a č. 13/2023
 14. Rozpočtové opatření č. 14/2023
 15. Diskuze
 16. Závěr

Přílohy zápisu

 1. Příloha zápisu
 2. Příloha usnesení k bodu 3. Jednací řád Zastupitelstva…
 3. Přílohy usnesení k bodu 4. Zpráva kontrolního výboru
 4. Příloha usnesení k bodu 6. Zpráva finančního výboru
 5. Příloha usnesení k bodu 15. Rozpočtové opatření č. 14…

Místo jednání