Informace o jednání 8.11.2023

Zastupitelstva města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Zastupitelstvo města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 8. listopadu 2023 v 17:00 (před 7 měsíci)
Ukončení jednání 8. listopadu 2023 v 22:00
Místo jednání Společenský sál, MěÚ
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 635, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko
Označení ZM-9/2023

Program jednání


 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Úprava zápisu z jednání ZM-7/2023
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Zpráva finančního výboru
 6. Zpráva z jednání rady města
 7. Bezúplatný převod Kotykova mlýna na město
 8. Prezentace studie revitalizace prostranství bývalých pivovarských sklepů
 9. Záměr prodeje pozemku p. č. 139/20 a části pozemku p. č. 139/10 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
 10. Nová pravidla pro prodej pozemků v majetku města
 11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
 12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 15. Rozpočtové opatření č. 15/2023
 16. Diskuze
 17. Závěr

Zvukový záznam

Přílohy zápisu

 1. Příloha zápisu
 2. Přílohy usnesení k bodu 4. Zpráva kontrolního výboru
 3. Příloha usnesení k bodu 6. Zpráva finančního výboru
  • Zápis č. 6/2023/FV ze zasedání finančního výboru

   Elektronický obraz není k dispozici

 4. Příloha usnesení k bodu 12. Obecně závazná vyhláška o…
 5. Příloha usnesení k bodu 13. Obecně závazná vyhláška o…
 6. Příloha usnesení k bodu 14. Obecně závazná vyhláška o…
 7. Příloha usnesení k bodu 15. Obecně závazná vyhláška o…

Místo jednání