Informace o jednání 20.12.2023

Zastupitelstva města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Zastupitelstvo města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 20. prosince 2023 v 17:00 (před 5 měsíci)
Ukončení jednání 20. prosince 2023 v 21:30
Místo jednání Společenský sál, MěÚ
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 635, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko
Označení ZM-10/2023

Program jednání


 1. Zahájení, schválení programu
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Úprava zápisu z jednání ZM-7/2023
 4. Zpráva kontrolního výboru
 5. Zpráva finančního výboru
 6. Zpráva z jednání rady města
 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 44/31 v k.ú. Dolní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad
 8. Prodej části pozemku p. č. 139/10 a části pozemku p. č. 139/20 v k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
 9. Dotace z rozpočtu města - TJ Lázně Bělohrad z.s.
 10. Rozpočtová opatření č. 16/2023 a č. 18/2023
 11. Rozpočtové opatření č. 17/2023
 12. Rozpočtové opatření č. 19/2023
 13. Pověření rady města Lázně Bělohrad k provedení rozpočtových opatření
 14. Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2024
 15. Střednědobý výhled rozpočtu
 16. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2024
 17. Diskuze
 18. Závěr

Zvukový záznam

Přílohy zápisu

 1. Příloha zápisu
 2. Přílohy usnesení k bodu 4. Zpráva kontrolního výboru
 3. Příloha usnesení k bodu 5. Zpráva finančního výboru
 4. Příloha usnesení k bodu 11. Rozpočtové opatření č. 17/2023
 5. Příloha usnesení k bodu 13. Rozpočtové opatření č. 19/2023
 6. Příloha usnesení k bodu 15. Rozpočet města Lázně Bělohrad…
 7. Příloha usnesení k bodu 16. Střednědobý výhled rozpočtu

Místo jednání