Informace o jednání 12.10.2023

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 12. října 2023 v 7:30 (před měsícem)
Ukončení jednání 12. října 2023 v 12:00
Místo jednání Městský úřad Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad, okres Jičín, kraj Královéhradecký
Označení RM-23/2023

Program jednání


  1. Schválení programu
  2. Nová pravidla pro prodej pozemků v majetku města
  3. Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 1574/24 v k.ú. Horní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad
  4. Ukončení smlouvy o nájmu pozemku - část pozemku p. č. 339 v k.ú. Uhlíře a obci Lázně Bělohrad
  5. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 3 - Kotykova alej 143, Lázně Bělohrad
  6. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4 - Kotykova alej 143, Lázně Bělohrad
  7. Finanční dar - Moje česká škola, z. s.

Přílohy zápisu

Přílohy zápisu nejsou k dispozici.

Místo jednání