Informace o jednání 30.11.2023

Rady města Lázní Bělohradu

Informace o jednání

Orgán Rada města Lázní Bělohradu
Zahájení jednání 30. listopadu 2023 v 7:30 (před 6 měsíci)
Ukončení jednání 30. listopadu 2023 v 13:00
Místo jednání Městský úřad Lázně Bělohrad
Adresa jednání
Náměstí K. V. Raise 635, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Královéhradecký kraj, Česko
Označení RM-26/2023

Program jednání


 1. Schválení programu
 2. Záměr prodeje pozemku p. č. 44/31 v k.ú. Dolní Nová Ves a obci Lázně Bělohrad
 3. Dotace z rozpočtu města - TJ Lázně Bělohrad z. s.
 4. Zpráva o výkonu sociální práce na městském úřadě Lázně Bělohrad v roce 2023
 5. Rozpočtové opatření č. 17/2023
 6. Rozpočtové opatření č. 18/2023
 7. Příloha č. 6 organizačního řádu Městského úřadu Lázně Bělohrad
 8. Ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2/2 a 3/2 - Prostřední Nová Ves 2, Lázně Bělohrad
 9. Projektová studie "Zbořeniště bývalého pivovaru - Lázně Bělohrad"
 10. Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2024

Přílohy zápisu

 1. Příloha usnesení k bodu 7. Příloha č. 6 organizačního…

Místo jednání